АДМІНІСТРАЦІЯ GREENWAY Logistics LTD Ukraine


requests@gwlogistics.biz

МИХАЙЛО ПОНЯТНОВ
Директор
mponyatnov@gwlogistics.biz

ЛЮДМИЛА КУШІРЕНКО
Головний бухгалтер
lkushnirenko@greenway.ua

ОЛЕКСАНДР МИСЛИЦЬКИЙ
Директор технічного департаменту
Amyslitsky@gwlogistics.biz

ЯНА ЧЕРНАТА
Керівник операційного відділу
bitrix@greenway.ua

ВОЛОДИМИР ПОПОВ
Юрист
vpopov@greenway.ua

ІННІ САМСОНОВА
Бухгалтер
isamsonova@greenway.ua

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ GREENWAY Logistics LTD Ukraine


marketing@greenway.ua

КАТЕРИНА НАГОРНА
Маркетолог
knagornaya@greenway.ua

ВІДДІЛ МОРСКОЇ ЛОГІСТИКИ GREENWAY Logistics LTD Ukraine

ЮЛІЯ БОЄВА
Керівник відділу
yboeva@gwlogistics.biz

ЮЛІЯ БАРТОШ
Операціоніст
ybartosh@gwlogistics.biz

В’ЯЧЕСЛАВ КОРОБСЬКИХ
Митний брокер
korob_s@mail.ru

ВІДДІЛ АВТО ЛОГІСТИКИ GREENWAY Logistics LTD Ukraine

КИРИЛО ПОЗДНЯКОВ
автологіст
kpozdnyakov@gwlogistics.biz

АНДРІЙ РЕПІН
автологіст
arepin@gwlogistics.biz

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ GREENWAY Logistics LTD Ukraine

ОЛЬГА МАЛИШЕВСЬКА
Керівник відділу продажів
omalyshevska@containers.ua

НІКІТА СМИРНОВ
Спеціаліст з обслуговування
nsmyrnov@containers.ua

ІВАН ГАЙДУЧИК
Рефмеханік
igayduchik@gwlogistics.biz

ЄВГЕНІЙ НЕСКУБА
Спеціаліст відділу продажів
yneskuba@containers.ua

СЕРГІЙ БІДНИЙ
Спеціаліст відділу продажів
SBidnyi@containers.ua